LEVOČSKÉ LAPČIDRÍSTY

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča a 500 občianske združenie vás pozýva na one man show Karola Bendžalu
Hudobný hosť programu –  Ľudová hudba Matúša Ondruša a neznámi známi hostia.

Toto benefičné divadelné predstavenie sa bude konať v termínoch 22.12.2016 (premiéra), 27.12.2016, 29.12.2016 a 8.1.2017 (reprízy) v Mestskom divadle o 19.00 hodine.
Lístky sú už v predaji.

Vstupné:  4€
Predpredaj vstupeniek: MsKS mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54. t.č. 053 451 2522

Výťažok z predstavení bude poskytnutý na finančnú podporu pri tvorbe dokumentárneho filmu “PO STOPÁCH MAJSTRA“, s tématikou umeleckej činnosti rezbára Majstra Pavla z Levoče za hranicami mesta i Slovenska.

lapcidristy